Mangai Kuhesh (student)

Jeg synes dette kurset var veldig gøy og lærlikt. Og jeg lærte veldig mye om hvordan man tegner portretter.