Hildegunn Holba

Lærlikt. Var utålmodig i starten på hver tegning. Det tar så lang tid med oppmåling . Jeg regner med at tiden vil kortest ned etterhvert som jeg får trening i å ta mer på øyemål.