INSTRUKTOR KÉPZŐ

 

A képzésért felelős vezető: Huszár Tonchi - alapító, művészeti igazgató

A képzés menete: Az instruktoraink a teljes rajzképzési tananyagunk (88 nap) elsajátításával párhuzamosan oktatói elméleti- és gyakorlati épésben is részesülnek.

A tanulás ideje alatt a különböző minősítési szintek elérésével, lehetővé válik, hogy a teljes tananyag elsajátítása előtt is már bekapcsolódjanaksegédoktatóként, vagy akár önálló rajztanfolyamokat is vezethessenek már, az alábbiak szerint:

    CDminősítések: A 4 napos alapfokú rajtanfolyamunk elvégzését követően már lehetőséget bitosítunk a segédoktatóként történő gyakorlati képzésre. 

Különleges kiváltság: Területi kizárólagosság

Háttér: Rendezvényszervező csapat, Office, webiroda

Értéke: 1 millió Ft

Fizetendő díj: 100 ezer Ft (a HUSZÁR ARTS támogatásával)

----------------------------------------------------------------------------

Alkalmassági teszt

Az instruktor-jelöltek rajztudásáról az I-V. szintű tanfolyamokon személyesen is meggyőződünk, melyet követően jelentkezhetnek az instruktor-képzésre. A jelentkezéskor elküldött önéletrajzukhoz csatolniuk kell egy 3 perces (telefonnal is elkészíthető) videofelvételt, melyen az előadói képességükről tesznek tanúbizonyságot. A felvételen egy olyan bemutatkozót kérünk a jelöltektől, amelyen lendületesen, folyamatosan, érdeklődést felkeltő stílusban beszélnek önmagukról, korábbi munkájukról, vagy valamely hobbijukról. A pozitív elbírálást követően, részt vehetnek az instruktor-képző programunkban, melynek a végén tett sikeres vizsgájuk után, oktathatnak a HUSZÁR ARTS tanfolyamain.

----------------------------------------------------------------------------

Alapképzés

A különböző szintű oktatások (I-IV. szintig) tetszőleges sorrendben látogathatók, ezzel is megkönnyítve a felzárkóztatását azoknak, akik később tudnak csak bekapcsolódni a tanfolyamba.

I.sz.        Gyakorlati oktatás: az instruktor jelöltek részt vesznek az első naposok oktatásán, ahol alkalmuk nyílik tudatosan megfigyelni és lejegyzetelni a tananyag tematikáját, az oktatás struktúráját, valamint a fontosabb összekötő szóbeli instrukciókat. Mindeközben az előadóhoz hasónlóan, már aktívan közreműködnek a diákok kérdéseinek megválaszolásában és a rajztechnikák személyre szabott kijavításában.

Elméleti oktatás: Az első napi képzés tananyagának összefoglalása, struktúrájának egyeztetése, a pedagógiai elemek és az előadói technikák elemzése, oktatása.

II.sz.      Gyakorlati oktatás: Az instruktor jelöltek részt vesznek második, harmadik és negyedik naposok oktatásán, melynek célja azonos az I. szintű oktatással (tematika, struktúra, szóbeli instrukciók megfigyelése, jegyzetelése, valamint a rajztechnikák gyakorlati oktatása).

III.sz.     Elméleti oktatás: A látás fizikai és biológiai összefüggései, a jobb és a bal agyfélteke eltérő működése, funkcionális fejlesztésük, hozzájuk kapcsolható gyakorlati feladatok. Haladó tanfolyam (III.sz.), valamint a művész képző (IV-V.sz.) tananyagának elsajátítása.

               Gyakorlati oktatás: Hibák felismerése félkész rajzokon, s azokhoz tartozó megfelelő segítségnyújtás.

IV.sz.     Gyakorlati oktatás: Előadói technikák, kommunikációs tréning

V.sz.      Gyakorlati vizsga: Szituációs feladatok az instruktor képzésen elsajátított ismeretek és képességek felmérésére. (A különböző szintű oktatások megtartása (egyelőre még csak) a többi instruktor jelölt előtt.)

VI.sz.     Gyakorlati vizsga: Az I.szintű kezdő oktatás első napi tananyagának megtartása élesben, a diákjaink részére, a személyes kontrollommal.

VII.sz.     Gyakorlati vizsga: Az I. szintű kezdő oktatás II. napi tananyagának, valamint a III-VI. szintű különböző oktatások megtartása élesben, a diákjaink részére, a személyes kontrollommal.

A legközelebbi, választható időpontok megtekintéséhez, kattints IDE!

Továbbképzés

Évente legalább egy alkalommal összehívjuk az instruktorainkat a világ minden tájáról. A továbbképzésen lehetőség nyílik a legújabb oktatási tematikáinkkal és tananyagainkkal kapcsolatos fejlesztések elsajátítására, tapasztalati eszmecserére, csapatépítő foglalkozásokra, valamint a jól megérdemelt kikapcsolódásra és pihenésre is egyaránt. A továbbképzések minden költségét (helyszín, programok, étkezés, stb.) a HUSZÁR ARTS biztosítja.

Területi kizárólagosság

A HUSZÁR ARTS instruktorai kizárólagossági joggal képviselhetik az akadémiát. A területi kizárólagosság, belső konkurencia-mentességet biztosít. A területeket nagyságát úgy határozunk meg, hogy egész esztendőben folyamatosan biztosítson munkalehetőséget.

Rendezvényszervezői csapat

Az instruktoraink keze alá dolgoznak a háttérben a rendezvényszervezőink. Az Ő feleadatuk, hogy rendszeres időközönként teltházas tanfolyamokat szervezzenek. Az instruktoraink feladata az ezeken a tanfolyamokon résztvevő diákjaink oktatása.

Office

A háttérben az instruktoraink mögött a HUSZÁR ARTS irodájában (Office) Szilágyi Erika general manager vezetésével a tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának professzionális koordinálása zajlik.

Webiroda

Személyre szabott, internetes alapú, szervezői, értékelő és elszámolási rendszer, melynek használatával az instruktoraink munkája átláthatóan megtervezhető és napra készen kontrollálható.

Megbízási szerződés

Az instruktorainkkal megbízási megállapodást kötünk, mely szerint teljesítmény alapú elszámolással, számla ellenében fizetjük ki a jövedelmüket. A HUSZÁR ARTS azzal a feltétellel biztosítja az instruktor képzéseken történő kedvezményes részvételt, hogy a megállapodásban az instruktorok vállalják, hogy a szerződés megszűnését követő 5 évig hasonló tevékenységet nem végeznek. A HUSZÁR ARTS így kívánja védeni a saját fejlesztésű tematikáját az illetéktelen felhasználóktól!

 


Jelentkezési űrlap


Fájl kiválasztása
Fájl kiválasztása